Tiedoksi muusikoille, toimintatapamuutos

Hei muusikko,

Mental Beauty Records ei harrasta hiljaiseloa kesälläkään, vaan kuluvana kautena olemme aktiivisesti miettineet, miten voisimme olla paremmin avuksi artisteille koko Suomen mittakaavassa. Heinäkuussa 2018 olemme muuttaneet toimintatapojamme vaihtamalla painopisteemme aikaisemman demopostin sijasta jo lyhyessä ajassa toimivuutensa osoittaneeseen verkkopohjaiseen MBR Yhteisöön.

Toistaiseksi kaikkien Mental Beauty Recorsin artistien ja muiden toiminnassa mukana olevien ihmisten ensikosketus levymerkkiimme on tapahtunut jo tutuksi tulleen demopostin välityksellä. Demoraadilla on myös ollut etuoikeus käydä hienoja ja antoisia keskusteluja lukuisten musiikintekijöiden kanssa. Näiden keskustelujen myötä meille on kirkastunut se, miten voisimme reagoida aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin eri musiikintekijöiden tarpeisiin ja toiveisiin.

Heinäkuun 2018 alusta lähtien kaikki Mental Beauty Recordsin musiikkijulkaisut ja artistisignaukset tulevat tapahtumaan ja muutaman kuukauden käynnissä olleen verkkoyhteisön kautta. Uuden toimintamallin tarkoituksena on luoda aikaisempaa paremmat yhteistyön ja vuorovaikutuksen puitteet musiikintekijöiden ja MBR:n välille. Haluamme olla mukana kehittämässä yhdessä musiikintekijöiden kanssa tuotantoja, jotka voitaisiin myöhemmin julkaista MBR:n kautta entistä nopeammassa syklissä. Uuden toimintamallin myötä luomme uudenlaista alustaa yhteiselle oppimiselle ja kehittymiselle musiikin tekemisen ja julkaisun saralla. MBR:n yhteisön jäsenillä onkin mahdollisuus uudessa toimintamallissa tuoda esille omia vahvuuksiaan ja taitojaan esille aikaisempaa paremmin ja jakaa osaamistaan myös toisten musiikintekijöiden hyödyksi. Yhtä lailla MBR:n työntekijät voivat saattaa osaamisensa ja tietonsa palvelemaan yksittäisten ihmisten sijaan suurempaa joukkoa. Tulemme myös tulevaisuudessa kartoittamaan entistä enemmän verkkoyhteisön jäsenten toiveita verkkoyhteisön sisältöjen suhteen. Haluamme siis olla aidosti hyödyksi.

Verkkoyhteisö on alusta, jossa musiikintekijöiden on mahdollista liittyä jäseneksi eri ryhmiin musiikkigenren mukaan. Näissä ryhmissä on mahdollisuus esitellä omia musiikillisia tuotantojaan, kysyä neuvoja ja ohjeita tai vastaavasti antaa vinkkejä ja opastusta muille. Yhteisössä voi myös tehdä yhteistuotantoja toisten musiikintekijöiden kanssa. MBR:n henkilökunta on mukana neuvomassa ja ohjaamassa sekä tarvittaessa myös auttamassa tuotannoissa. Meiltä voi myös pyytää palautetta ja kehittämisehdotuksia omiin biiseihin. Haluamme näin olla mukana tukemassa musiikintekijöiden tietojen ja taitojen kehittymistä ja mahdollistaa se, että kenenkään ei tarvitsisi tehdä musiikkia yksin. Ilmoittautumalla toimintaan mukaan, voi päästä jo seuraavana päivänä tekemään musiikkia yhdessä uusien ystävien kanssa.

Verkkoyhteisössä syntyneitä tai siellä esiteltyjä tuotantoja julkaistaan MBR:n toimesta. Ensimmäinen verkkoyhteisössä kokonaan syntynyt levy Oudot laulut vol1. Julkaistiin toukokuussa ja Oudot laulut vol 2. Julkaistaan tulevana syksynä.

***

MBR Yhteisöön pääset tutustumaan ja liittymään Mental Beauty Recordsin verkkosivuilla.

 

Yhteystyöterveisin,

Sampo Riskilä
Hankepäällikkö

No Comments

Post a Comment